הזוכים בתחרות תינוק.ת השנה של גרבר 2021

הזוכה בתחרות

הפיינליסטים והזוכה השבועי, בשבוע הראשון של התחרות

הפיינליסטים והזוכה השבועי, בשבוע השני של התחרות

הפיינליסטים והזוכה השבועי, בשבוע השלישי של התחרות

הפיינליסטים והזוכה השבועי, בשבוע הרביעי של התחרות

הפיינליסטים והזוכה השבועי, בשבוע החמישי של התחרות

הפיינליסטים והזוכה השבועי, בשבוע השישי של התחרות